Dragon Kindergartens nabízí laskavé a pečlivé vzdělání pro děti již od 12 měsíců

V naší světlé a prostorné vile na Hanspaulce najdete hned dvě dětské skupiny (DS). Třídu pro nejmenší tvoří DS Malí Dráčci, kde se věnujeme dětem od 1 - 2 až 3 let. Dále děti následují DS Velcí Dráčci, kde pečlivě připravujeme děti od 2 až 3 let na školní docházku. Postup dětí z Malých do Velkých dráčků posuzujeme individuálně, ve spolupráci s rodiči.

Kromě tříd samotných disponujeme také zahrádkou, ložničkou a třídou zájmových aktivit. Veškeré prostory jsou vybaveny a přizpůsobeny věku dětí, a umožňují nám tak rozvíjet dětské dovednosti a vytvářet správné návyky.

Pracujeme v bilingvním prostředí, kde děti přirozeně používají český a anglický jazyk, čímž si oba jazyky osvojují a rozvíjí jazykové dovednosti. Pracují u nás kvalifikované pečující osoby (včetně pedagogických a zdravotnických pracovníků), kteří se s potřebnou péčí a respektujícím přístupem starají o všechny svěřené děti.

Nejsme Montessori zařízení, ale zakládáme si na stejných principech. Ve spolupráci s dětmi dbáme na respektující přístup a dětem pomáháme k samostatnosti na základě hesla "Pomoz mi, abych to dokázal sám" - Dr. Marie Montessori

Chutnou a vyváženou stravu nám zajišťuje kvalitní certifikovaná společnost Ekolandia.

Seznamte se s námi

Tomáš Novotný
Majitel

Lucie Rapantová
Ředitelka, pečující osoba

Lucie představuje nepřehlédnutelný zdroj bohatých zkušeností a vynikajících dovedností v oblasti péče o děti. Své dovednosti si budovala a zdokonalovala téměř 10 let jako soukromá chůva. Být soukromou chůvou vyžaduje nejenom trpělivost a péči, ale také schopnost rozumět potřebám a chování dětí v různém věku. Lucie tímto získala cenné zkušenosti, které nyní přináší do naší školky. Její vášeň pro práci s dětmi se projevuje také na dětských táborech, kde již několik let působí jako oddílová vedoucí. Tato role vyžaduje mnoho dovedností, včetně organizačních, komunikačních a schopnosti vést a motivovat skupinu dětí. Její vliv na naši školku nelze přecenit. Díky svým řídícím schopnostem dokáže efektivně organizovat pracovní procesy a stmelovat celý kolektiv pedagogických pracovníků. Je zdrojem inspirace a podpory pro všechny kolegy a společně vytváříme prostředí, kde se děti cítí bezpečně a šťastně.

  • Kurz chůvy
  • Kurz první pomoci
  • Mnoholeté působení jako chůva

Adéla Nováková
Administrativní výpomoc, pečující osoba

Adéla už několik let působí jako vedoucí na dětském táboře, který sama navštěvovala už jako malé dítě. Má vystudovanou Zoorehabilitaci a asistenční aktivity se zvířaty a její vztah k dětem je stejně tak vřelý jako ke zvířatům. Kromě péče o děti má také na starosti webové stránky a tento rok připravuje pod jménem naší školky i letní příměstské kempíky. Pravidelně absolvuje odborné webináře, například ohledně péče dětí se speciálními potřebami.

  • Vzdělání v oblasti práce se zvířaty a jejich účinek na lidské zdraví
  • Kurz chůvy
  • Kurz první pomoci
  • Několikaleté zkušenosti s dětmi

Kristína Labudová
Speciální pedagog

Kristínka vystudovala speciální pedagogiku, a její znalosti péče a rozvoje dětí se specifickými vzdělávacími potřebami aplikuje citlivým přístupem do našeho běžného provozu. Dokáže se tak individuálně věnovat rozvoji dětí, které vyžadují více pozornosti a péče, a případně odhalit odchylky ve vývoji, na kterých ve spolupráci s rodiči a dítětem mohou začít včas individuálně pracovat, a předejít tak poruchám učení v pozdějších letech.

  • Pedagogické vzdělání (Speciální pedagogika)
  • Kurz první pomoci

Zajímá Vás práce u nás?