/>


Dětská skupina Velcí Dráčci


Kreativní a aktivní prostředí pro děti od 3 let, kde se děti cítí inspirovány a přirozeně pracují na svém rozvoji ve všech osobnostních a dovednostních oblastech, za pomoci laskavých průvodců - našich pedagogů.

Náš program ve školce je zaměřený na pečlivou a efektivní přípravu na školu i na život.

Pracujeme v malých skupinkách, a rozvíjíme děti po všech dovednostních stránkách.

Naše prostředí je bilingvní - ve skupince je český a anglicky mluvící pedagog. Děti tak přirozeně vnímají a aktivně používají oba jazyky.

Jak vypadá náš den?

7:30 - 9:00 příchod dětí, volná činnost

9:00 ranní kruh

9:30 svačina

9:45 Předškolní příprava ve skupinkách - Kreativní činnost / Pracovní listy / Volná hra

10:45 hygiena, převlékání

11:00 pobyt venku

12:15 oběd

12:30 polední klid, uložení ke spánku / vyzvedávání dětí s dopolední docházkou

>15:00 polední klid, prohlížení knih, volná činnost

15:00 odpolední aktivita / pobyt na zahradě

>18:00 volná hra, vyzvedávání dětí s celodenní docházkou

*uvedené časy jsou pouze orientační. Každý den režim přizpůsobujeme individuálním potřebám dítěte.

Logopedická prevence

Každému dítěti v rámci ceny školkovného poskytujeme logopedickou prevenci. Kroužek je zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností, a na prevenci poruch řeči. Zaměřujeme se na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí, zvyšování řečové aktivity dítěte, samostatnosti při vyjadřování vlastních myšlenek.

 • dechová cvičení
 • rozvoj slovní zásoby
 • procvičování správného postavení mluvidel
 • procvičování paměti, pozornosti
 • procvičování fonematického sluchu
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • grafomotorická cvičení
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání
 • trénování pozornosti a soustředění
 • rozeznávání hlásek a písmen
 • procvičování obličejových svalů

Logopedická prevence probíhá v českém jazyce. Každé dítě ji absolvuje minimálně 1x měsíčně, a to ve skupince o velikosti maximálně 3 dětí.

A co rodiče?

Rodiče vnímáme jako aktivní partnery se kterými se podílíme na výchově a vzdělávání jejich dítěte/dětí. Pravidelně s nimi komunikujeme a poskytujeme zpětnou vazbu.

 • Individuální přístup - vycházíme vstříc v docházce, stravě dítěte atp.
 • Každý den informace jaký daný den byl (jak probíhal, na čem jsme pracovali, nálada dítěte, jak jedlo a pilo...)
 • Pravidelné informace o vzdělávacím programu a jeho dílčích součástí
 • Individuální konzultace s pedagogem o vývoji dítěte
 • Tipy na domácí výuku (např. posíláme pohybové říkanky, které se s dětmi právě učíme :) )
 • Aktivity pro celé rodiny

Kolektiv

Kapacita skupiny je 12 dětí, se kterými pracují 2 kvalifikované pečující osoby

Docházka a ceník

Své děti k nám můžete přihlašovat na 1 - 5 dní v týdnu, a to na dopoledne nebo celý den.

Ceník sestavujeme na míru Vašim potřebám, více informací zde.

Přijďte se k nám podívat!